Każdego członka Akademii obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 20 zł.
Składka jest płatna do 30.09.2020 r.

Opłaty wnosimy na konto bankowe do 5-go każdego miesiąca.

Obowiązuje kwota podana w tabeli opłat.

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 12 1050 1953 1000 0090 7749 6926

Nie odliczamy kosztów za pojedyncze nieobecności na zajęciach.

 

Opłaty miesięczne:

Grudzień 2020

Środa
(2, 9, 16)

Piątek

75 zł

Zawieszenie zajęć