Każdego członka Akademii obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 15 zł.
Składka jest płatna do 30.09.2019 r.

Opłaty wnosimy na konto bankowe do 5-go każdego miesiąca.

Obowiązuje kwota podana w tabeli opłat.

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 12 1050 1953 1000 0090 7749 6926

Nie odliczamy kosztów za pojedyncze nieobecności na zajęciach.

 

Opłaty miesięczne:

Marzec 2020

Wtorek
(3, 10, 17, 27, 31)

Środa
(4, 11, 18, 25)

Piątek
(6, 13, 20, 27)

100 zł

80 zł

80 zł