Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe z elementami pływania oraz kickboxingu w dwóch grupach wiekowych: 5-8 lat oraz 9-12 lat. Zajęcia prowadzimy na obiektach uniwersytetu Przyrodniczego oraz Szkoły Podstawowej nr 16.

Organizujemy także letnie obozy przygodowe-sportowe.

Dzięki uczestnictwu w prowadzonych przez nas zajęciach wasze dziecko: 

 • pozna pojęcia związane z daną dyscypliną sportu,
 • będzie potrafiło poprawnie wykonywać zadania ruchowe,
 • będzie brało udział w imprezach sportowych, festynach itp. wzbogacających jego wiedzę sportową,
 • będzie uczyło się koncentracji na określonym zadaniu,
 • będzie integrowało się z innymi dziećmi, szkołami czy klubami,
 • uczestniczyć będzie w spotkaniach ze znanymi sportowcami,
 • zrozumie swoją rolę w pracy zespołowej,
 • podzieli się swoimi troskami,
 • dostosuje własne zachowanie do proponowanych zadań.

Dla pięcio- i sześciolatków ruch jest podstawą i integralną częścią rozwoju osobowego. Dostarczając dzieciom poprzez ćwiczenia fizyczne wielu możliwości na rozwinięcie ich zmysłów uzyskujemy:

 • wzmacnianie ich siły, ciekawości, spontaniczności czy pobudzania do ruchu i zabawy,
 • czerpanie przyjemności z aktywności fizycznej
 • chęć do podejmowania wyzwań,
 • pobudzanie chęci do nauki i do osiągnięcia mistrzostwa w każdej dziedzinie,
 • zachęcanie do rozwoju nie tylko fizycznego, ale również mentalnego, emocjonalnego i społecznego.

Podsumowując, trening sportowy wywiera bardzo głęboki efekt rozwoju osobistego każdego dziecka.
Poprowadzony właściwie przynosi niewymierne korzyści.